Oylat Tarihçesi

Oylatın efsanesine göre Bizans imparatorluğu zamanında bölgeye hakim olan bizans kralı tekfurun bir kızı varmış günün birinde kız cok hastalanmış ve yataklara düşmüş. nice hekimler, nice doktorlar getirdilersede kızın derdine çare bulunamamış hastalık aylarca sürmüş gittikçe kötüleşen kızı hekimler şuanki oylatın bulunduğu ormanlık bölgeye götürüp hem son bir tedavi hemde terketmek maksadı ile kızı ormana öl yat diyerek brakırlar zaman içerisinde kız ormandaki sularla yıkanarak eski sağlığına kavuşur ve babasının sarayına geri döner. oylat tarihinde önemli bir yeri bulunan bu oylat efsanesi bu şekildedir. kısaca oylatın şuanki ismi öl yat kelimesinden gelmektedir. eğer oylatı ziyaret edenleriniz olduysa hamam mimarilerinin bizans mimarisi ile özdeşleşmiş olduğunu farkedeceksiniz.

Ayrıca sizlere oylat tarihi ile ilgili birde kısa  video hazırladık: